Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

L.p. Nazwa usługi Karta usługi Druki do pobrania
1. Sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy  Karta usług OSS-1 Wniosek o sprowadzenie zwłok - OSS-1A
2. Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego: Karta usług OSS-2 Wniosek o udzielenie w roku.... dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego – OSS-2A (załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/312/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 października 2018 r.
Umowa – OSS-2B (załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11 stycznia 2019 r.)
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego – OSS-2C (załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11 stycznia 2019 r.)
3. Przyznanie Nagrody Starosty Nowodworskiego Karta usług – OSS-3 Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Nowodworskiego – OSS-3A (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 24/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 marca 2019 r.)
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
4. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych: Karta usług – OSS-4 Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek wraz dokumentami – OSS-4A
5. Udzielenie dotacji i rozliczanie udzielonej dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Powiatu Nowodworskiego Karta usług OSS-5 Wniosek o udzielenie o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego – OSS 5A (załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/258/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 lutego 2018 roku)
Informacja o faktycznej liczbie uczniów – OSS 5B (załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/258/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 lutego 2018 roku)
Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku - OSS 5C (załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/258/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 lutego 2018 roku)
6. Umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego, iż zabytek podlega ochronie Karta usług – OSS-6  
7. Uzyskanie uprawnień społecznego opiekuna zabytków Karta usług – OSS-7  
8. Nagroda Starosty Nowodworskiego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Nowym Dworze: Karta usług - OSS-8 Wniosek o nagrodę Starosty Nowodworskiego – OSS-8A (załącznik nr 1 do załącznika do uchwały Nr X/78/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019 r.)
Wniosek o nagrodę Dyrektora szkoły/placówki – OSS-8B (załącznik nr 1 do załącznika do uchwały Nr X/78/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019 r.)
9. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
 
Karta usług – OSS-9 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – OSS-9A
10. Kierowanie do kształcenia specjalnego
 
Karta usług – OSS-10 Wniosek o skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego – OSS-10A
11. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych


 
Karta usług – OSS-11 Oferta realizacji zadania publicznego/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) – OSS -11A
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) – OSS-11B
12. Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Karta usług – OSS-12  Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – OSS – 12A
13. Wpis do ewidencji klubu sportowego  Karta usług – OSS-13 Wniosek o wpisanie do ewidencji klubu sportowego – OSS-13A
14. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji klubów sportowych  Karta usług – OSS-14 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji klubów sportowych – OSS – 14A
15. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Karta usług - OSS-15 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych – OSS-15A
16. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Karta usług - OSS-16 Wniosek o wpisanie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych - OSS-16A
17 Przyznanie honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego Karta usług - OSS-17 Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego nad przedsięwzięciami o zasięgu ponadgminnym - OSS-17A (załącznik  nr 1 do Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 72/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 10 lipca 2020 r.)
Zlecenie zakupu nagrody w ramach honorowego patronatu  Starosty Nowodworskiego - OSS-17B
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
UMOWA UŻYCZENIA ROLL-UP W RAMACH HONOROWEGO PATRONATU STAROSTY NOWODWORSKIEGO - OSS-17C
18 Nagrody Sportowe Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Karta usług - OSS-18 Wniosek o przyznanie Nagrody Sportowej Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe - OSS-18A
(załącznik nr 1 do Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb oraz rodzaj i wysokość Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr V/23/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 czerwca 2020 r.)
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
19 Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej Karta usług OSS-19 Wniosek o zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim – OSS-19A
  • opublikował: Krzysztof Firko
    data publikacji: 2020-01-06 18:28
  • zmodyfikował: Krzysztof Firko
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 14:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19191
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-12 14:10

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1893304
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-13 12:43

Stopka strony