Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 • autor informacji: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2016-12-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-12-30 13:02

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Powiat Nowodworski wraz z Powiatami Elbląskim i Braniewskim zawarł Porozumienie o realizacji zadań publicznego transportu zbiorowego w powiatowych  przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Opracowany został dokument pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego  dla Powiatów: Elbląskiego, Braniewskiego i Nowodworskiego", który w dniach od 6 grudnia do 26 grudnia  2016 r. poddany zostanie konsultacjom społecznym.

OGŁOSZENIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych rzek na terenie powiatu nowodworskiego oraz Zalewu Wiślanego  - Starosta Nowodworski w dniu dzisiejszym tj. 28.11.2016r.  od godz. 8.00 ogłosił dla Gmin:

 • Nowy Dwór Gdański,
 • Krynica Morska,
 • Stegna,
 • Sztutowo                         

STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Opracował; K. Głowacki

 • autor informacji: Kazimierz Głowacki
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-11-28 09:15
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-28 10:16
 • autor informacji: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-11-09 10:11

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi wykonania studium wykonalności i innych dokumentów będących załącznikami lub niezbędnych do powstania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu "Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną".

INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.

KONKURS OFERT NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ W 2017 r.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową. Termin składania ofert do dnia 21 listopada 2016 r.

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU UTRZYMYWANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH

Starosta Nowodworski przypomina właścicielom gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o obowiązku ich utrzymania w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód.

 • autor informacji: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2016-09-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-09-29 12:46
 • data wytworzenia: 2016-08-30
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2016-08-30 15:07
 • autor informacji: ROŚ
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-06-30 12:35
 • autor informacji: RIO
  data wytworzenia: 2016-05-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-06-24 13:53
 • autor informacji: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-06-01 13:51
 • autor informacji: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-06-01 12:28
 • autor informacji: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2016-05-12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-05-16 13:48
 • autor informacji: Zbigniew Mazur
  data wytworzenia: 2016-04-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-04-21 14:20
 • autor informacji: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2016-04-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-04-11 13:19
 • autor informacji: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2016-04-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-04-11 11:59
 • autor informacji: Zbigniew Mazur
  data wytworzenia: 2016-03-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-03-10 14:13
 • autor informacji: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2016-03-02
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-03-03 14:48

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

 • autor informacji: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2016-02-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-02-19 12:45
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2016-02-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-02-03 14:32
 • autor informacji: Małgorzata Wereszczyńska
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2016-01-18 14:16
 • autor informacji: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2015-12-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-12-30 13:03
 • autor informacji: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-12-15 13:48

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 • autor informacji: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2015-12-04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-12-04 14:37

INFORMACJA

Informujemy, że dnia
24 grudnia 2015 roku
(czwartek)
Starostwo Powiatowe
  w Nowym Dworze Gdańskim

będzie nieczynne

Powyższe spowodowane jest koniecznością zmniejszenia
czasu pracy pracowników w zamian za święto przypadające
w ustawowo wolną sobotę (drugi dzień Bożego Narodzenia).

 • data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-12-03 13:52
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-08 12:10

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej określiła zadanie publiczne do realizacji przez organizację pozarządową, polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 3 listopada 2015 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowej
w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 roku

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 15 ust. 2 , ust. 2b i ust. 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 1255), oraz Uchwałą Nr XXXIX/284/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”,

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej na rok 2016 do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • autor informacji: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2015-10-27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-10-28 11:16

KONSULTACJE NAD ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr 118/2015 przedstawia Państwu do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok”. Na uwagi czekamy do dnia 31 października br.

 • autor informacji: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-09-22 13:02
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-22 13:05
 • autor informacji: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-08-26 13:30
 • autor informacji: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2015-08-24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-08-25 12:29
 • autor informacji: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2015-08-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-08-17 14:15
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2015-08-13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-08-17 14:13
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-17 14:17
 • autor informacji: Anna Terendy
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-07-30 14:21
 • data wytworzenia: 2015-07-23
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-07-23 10:23
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2015-07-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-07-10 12:17
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2015-07-10
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-07-10 12:17
 • autor informacji: A. Terendy
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-06-24 14:26

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO
ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia  – w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwojowego placówki.

 • data wytworzenia: 2015-04-13
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-04-13 12:16

KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 i Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im Ireny Sendlerowewj w Nowym Dworze Gdańskim.

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż na posiedzeniu w dniu 25 lutego br. przyjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.
 • data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-02-25 14:41
 • data wytworzenia: 2015-02-06
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-02-06 10:48
 • data wytworzenia: 2015-02-04
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-02-04 11:42

KONKURSY OFERT OGŁOSZONE!

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem.

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W 2015 R.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych na rok 2015.

 • data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-01-13 15:03
 • data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2015-01-13 15:02
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2015-01-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2015-01-09 12:10
 • data wytworzenia: 2014-12-16
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-12-17 13:20
 • data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-11-12 11:38
 • data wytworzenia: 2014-10-15
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-10-15 15:04

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie fizyki
W RAMACH PROJEKTU
„Zdolni z Pomorza”

 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2014-10-06
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-10-07 10:02

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki
W RAMACH PROJEKTU „ Zdolni z Pomorza”

KONSULTACJE NAD ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr 538/2014 przedstawia Państwu do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok”. Na uwagi czekamy do dnia 10 października br.

KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024”. Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionego projektu Strategii, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu tego dokumentu.

 • data wytworzenia: 2014-09-12
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-09-12 13:11
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-09-02 09:23
 • data wytworzenia: 2014-08-21
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-08-21 15:17

OGŁOSZENIE

Starosta Nowodworski ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 805 o pow. 0,2927 ha, położona w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Bałtyckiej 7a,
 • data wytworzenia: 2014-08-12
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-08-12 14:49

INFORMACJA

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że dnia 8 sierpnia 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyły się I rokowania na zbycie zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/1 położona w Junoszynie, gmina Stegna. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – brak wpłaty wadium i oferentów.
 • autor informacji: E. Świgoń
  data wytworzenia: 2014-07-24
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-07-24 13:19
 • zmodyfikował: Roksana Kamińska
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-24 13:22
 • autor informacji: A. Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-07-23
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-07-23 14:55
 • autor informacji: A. Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-07-23
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-07-23 14:41
 • autor informacji: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2014-07-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-07-21 14:47
 • autor informacji: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-07-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-07-09 11:36

OGLOSZENIE

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Junoszynie
 • autor informacji: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-05-21
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2014-05-21 09:31
 • zmodyfikował: Roksana Kamińska
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-21 09:38
 • autor informacji: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-04-23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-04-23 08:38
 • data wytworzenia: 2014-04-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-04-08 12:52
 • autor informacji: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-04-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-04-03 13:14
 • autor informacji: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-04-03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-04-03 13:11

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Starosta Nowodworski
ogłasza
konkurs na wyłonienie wykonawcy robót.

Roboty polegają na stworzeniu miejsca integracji turystycznej – w związku z realizacją projektu „Rozwój turystyki i rekreacji poprzez zakup altany oraz wyposażenie obiektu turystycznego w elementy małej infrastruktury”

Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż infrastruktury kolejowej wąskotorowej o długości ok. 11,915 km

STAROSTA NOWODWORSKI
ogłasza przetarg ofertowy

na rozbiórkę i sprzedaż infrastruktury kolejowej wąskotorowej o długości ok. 11,915 km

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że dnia 28 marca 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 254/1 w Junoszynie, gmina Stegna. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – brak wpłaty wadium i oferentów.

 • autor informacji: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-03-28
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-03-27 13:54
 • autor informacji: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-03-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-03-20 14:16

KONKURSY ROZTRZYGNIĘTE

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

Przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej wąskotorowej - ZMIANA OGŁOSZENIA

STAROSTA NOWODWORSKI

ogłasza

przetarg ofertowy na rozbiórkę i sprzedaż całości infrastruktury kolejowej wąskotorowej o długości 29,664 km

 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2014-02-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-02-11 12:24
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2014-02-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-02-11 12:23
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2014-02-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-02-11 12:23

KONKURSY OFERT OGŁOSZONE! UWAGA, DUŻE ZMIANY!

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2104 roku. Wprowadzonych zostało wiele zmian i nowych wymogów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem.

 • autor informacji: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2014-01-13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-01-14 12:35
 • autor informacji: Roman Gaza
  data wytworzenia: 2014-01-08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2014-01-08 15:27

KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementującego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grudnia 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-26 15:19
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-26 15:18
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-26 15:18
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-26 15:17
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-22 11:13
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-22 11:04
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-11-21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-11-22 11:04

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ogłasza:

„INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
W RAMACH
OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT
DLA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH NA REALIZACJĘ W OKRESIE OD DNIA 01.01.2014 R. DO DNIA 31.12.2017R.  ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU  PIECZY ZASTĘPCZEJ - PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA14 WYCHOWANKÓW
Z TERENU POWIATU NOWODWORSKIEGO”.

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że dnia 25 października 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 254/1 i 254/2 w Junoszynie, gmina Stegna. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – brak wpłaty wadium i oferentów.

 • autor informacji: Alicja Zyskowska
  data wytworzenia: 2013-10-25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-10-25 13:05
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-06 13:34
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-09-20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-09-23 14:56
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-23 14:57
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2013-07-24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-07-24 11:48

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Nowodworski
Ogłasza

pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości o pow. 1000m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 539/4 o pow. 1,585, obręb Katy Rybackie, gmina Sztutowo, KW GD2M/00058252/8, z przeznaczeniem na magazyn ryb wraz z zapleczem dla rybaków łodziowych t. j. chłodnia, punkt sprzedaży ryb oraz wytwornica lodu i myjka do mycia szyn., na okres 10 lat. Nieruchomość położona jest na obszarze portu morskiego Kąty Rybackie.

 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2013-07-18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-07-18 15:13
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-07-17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-07-17 15:55

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Nowodworski
Ogłasza

trzeci ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 805 o pow. 0,2927 ha, położonej w Nowym Dworze Gdańskim, przy ulicy Bałtyckiej 7a, KW nr GD2M/00054701/3.

 • autor informacji: Paweł Lichnerowicz
  data wytworzenia: 2013-07-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-07-08 14:18
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2013-07-05
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-07-08 14:15
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-06-11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-06-14 13:44
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2013-06-04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-06-04 14:47
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-05-22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-05-22 11:07
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-05-22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-05-22 11:06
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013-05-09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-05-09 13:38

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Nowodworski
Ogłasza

drugi ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 805 o pow. 0,2927 ha, położonej w Nowym Dworze Gdańskim, przy ulicy Bałtyckiej 7a

 • autor informacji: Sławomir Świeczkowski
  data wytworzenia: 2013-04-19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-04-19 12:23
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2013.03.20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-03-22 14:11
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-22 14:13

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI O WYNIKU PRZETRAGU

Informacja o wyniku przetargu otrzymuje brzmienie:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuję, że sporządzony w dniu 8 marca 2013 roku pierwszy ustny, nieograniczony przetarg części nieruchomości o pow. 15m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/10, położonej w Jantarze, gmina Stegna, przy zejściu nr 80 na plażę, KW nr GD2M/00000041050/0, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 3 lat, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru zespołu przyplażowego we wsi Jantar na terenie gminy Stegna, uchwalonym Uchwałą nr XLII/435/10 Rady Gminy Stegna w dniu 12.10.2010 roku, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie określono symbolem RP7, przeznaczenie podstawowe- zabudowa morskiej przystani rybackie, przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zaplecza sanitarnego dla usług przyplażowych, usługi handlu i gastronomii zakończył się wynikiem pozytywnym.

W przetargu wzięło udział 2 osoby, dopuszczonych 2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 500 złotych netto + 23% VAT. Najwyższe postąpienie osiągnięte w przetargu wynosi 7400 zł. i zostało zaproponowane przez Pana Roberta Lidak. W związku z powyższym roczny czynsz dzierżawny wynosi 1500+7400+VAT tj. 10947 zł. (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 00/100)

 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013.03.13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-03-13 10:21

Informacja o wyniku przetargu

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuję, że sporządzony w dniu 8 marca 2013 roku pierwszy ustny, nieograniczony przetarg części nieruchomości o pow. 15m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/10, położonej w Jantarze, gmina Stegna, przy zejściu nr 80 na plażę, KW nr GD2M/00000041050/0, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 3 lat, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru zespołu przyplażowego we wsi Jantar na terenie gminy Stegna, uchwalonym Uchwałą nr XLII/435/10 Rady Gminy Stegna w dniu 12.10.2010 roku, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie określono symbolem RP7, przeznaczenie podstawowe- zabudowa morskiej przystani rybackie, przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zaplecza sanitarnego dla usług przyplażowych, usługi handlu i gastronomii zakończył się wynikiem pozytywnym.

W przetargu wzięło udział 2 osoby, dopuszczonych 2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 500 złotych netto + 23% VAT. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi 7400 zł. netto plus należy podatek VAT została zaproponowana przez Pana Roberta Lidak.

 

 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013.03.11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-03-11 09:52
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013.02.22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-02-22 15:25
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013.02.21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-02-22 12:11

KONKURS ROZTRZYGNIĘTY

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. przyjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013.02.01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-02-19 11:54
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2013.02.01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-02-04 11:03
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2013.01.04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2013-01-04 15:10
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.12.20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-12-20 14:49
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-11-21 13:23
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-21 13:24

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - NOWY DWÓR GDAŃSKI

Starosta Nowodworski ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewid. gruntów jako działka nr 805 o pow. 0,2927 ha poł. w Nowym Dworze Gdańskim

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - JUNOSZYNO

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedarz nieruchomości - nieruchomość zabudowana obiektami po byłym ośrodku szkolno-wychowawczym w Junoszynie

 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2012.10.29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-10-29 14:25
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.10.17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-10-17 11:25
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2012.07.27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-07-27 10:42
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.07.25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-07-26 15:20
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.07.24
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-07-26 15:20
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.07.03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-07-03 11:04

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br. przyjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki.

 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.06.18
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-06-18 11:20
 • autor informacji: Krystyna Damszel-Podsiadły
  data wytworzenia: 2012.06.14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-06-14 15:05
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-15 08:49
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.06.13
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-06-13 15:08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na opracowanie i zamontowanie 4 tablic informacyjnych

KONSULTACJE NAD STRATEGIĄ ROZWOJU EDUKACJI NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr 178/2012 przedstawia Państwu do konsultacji projekt „Strategii rozwoju edukacji na terenie Powiatu Nowodworskiego na lata 2012 - 2020”.

 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2012.05.22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-05-22 14:37

OTWARTY KONKURS OFERT

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.
z zakresu kultury i sztuki

 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.05.17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-05-17 13:45
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.05.14
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-05-14 09:54
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-14 09:54
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.05.04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-05-07 10:20
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.05.04
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-05-07 10:20

KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 i Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim.
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.04.26
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-04-26 10:02
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.03.29
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-03-29 13:33

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lutego 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2012.02.20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-02-20 12:18
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2012.02.17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-02-17 14:59

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 stycznia 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W 2012 ROKU

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą NR XII/70/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku” Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych na rok 2012.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

O G Ł A S Z A

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomość zabudowana obiektami po byłym ośrodku szkolno – wychowawczym, położona w Junoszynie, gmina Stegna oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 254 o pow. 3,7943 ha zapisanej w księdze wieczystej KW NR GD2M/00042658/9.

 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2012.02.01
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2012-02-02 13:48

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 stycznia grudnia 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 grudnia grudnia 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 stycznia 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 stycznia 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

INFORMACJA

W związku z ukazaniem się w dniu 9 grudnia 2011 r. ogłoszenia Starosty Nowodworskiego w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych informujemy, że zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 9 stycznia 2012 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem : http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=9378

 • autor informacji: PCPR
  data wytworzenia: 2011.12.27
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-12-27 13:27
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.12.23
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-12-23 12:51
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.12.20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-12-21 11:03

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.11.22
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-11-22 15:24

Wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność powiatu nowodworskiego przeznaczonych do przedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 listopada 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 listopada 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 października 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 września 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 • autor informacji: Marek Miszewski
  data wytworzenia: 2011.08.25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-25 12:03

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 sierpnia 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.07.20
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-07-20 14:49
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.07.20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-20 14:45
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.07.20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-20 14:39

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.07.08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-07-11 15:04
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-11 15:12
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.07.08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-07-11 15:04
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-11 15:11
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.07.08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-07-11 15:03
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-11 15:11

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.06.28
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-06-29 09:37
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-29 13:36
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.06.09
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-06-09 15:28
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.06.03
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-06-03 10:41
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-03 10:49
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2011.05.25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-05-25 10:09
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.05.11
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-05-13 08:44

INFORMACJA

W dniu 22 kwietnia 2011 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim będzie czynne do godz. 13.00.
W dniu 22.04.2011 r. kasa urzędu będzie czynna do godz. 12.30

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) i Uchwały Nr XXXVIII/329/2010 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku”

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 marca 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 marca 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.03.04
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2011-03-04 13:31
 • zmodyfikował: Roksana Kamińska
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-04 13:33

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 stycznia 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 • autor informacji: Bogumiła Drozd
  data wytworzenia: 2011.01.17
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-01-17 15:02

KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Starosta Nowodworski ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkół Nr 2
w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2011.01.12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2011-01-13 13:52
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2010.12.31
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2010-12-31 10:58
 • zmodyfikował: Roksana Kamińska
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-31 11:01
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2010.12.15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2010-12-15 10:08
 • autor informacji: Małgorzata Tkaczyk
  data wytworzenia: 2010.11.25
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2010-11-25 11:07

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 listopada 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 • autor informacji: PCPR
  data wytworzenia: 2010.11.15
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2010-11-15 14:31
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2010.11.08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2010-11-08 15:55

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 listopada 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 • autor informacji: Agata Sekuła
  data wytworzenia: 2010.10.07
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2010-10-07 11:19
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-07 11:19
 • autor informacji: Bogumiła Drozd
  data wytworzenia: 2010.08.19
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2010-08-30 12:20
 • autor informacji: Bogumiła Drozd
  data wytworzenia: 2010.08.02
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2010-08-02 11:26
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2010.07.30
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2010-07-30 11:23
 • zmodyfikował: Roksana Kamińska
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-30 11:27
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2010.07.16
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2010-07-16 14:31
 • autor informacji: Ewa Świgoń
  data wytworzenia: 2010.07.13
 • opublikował: Roksana Kamińska
  data publikacji: 2010-07-13 13:23
 • autor informacji: Bogumiła Drozd
  data wytworzenia: 2010.07.12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2010-07-12 14:41
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-12 14:46
 • autor informacji: Edward Abresz
  data wytworzenia: 2010.07.12
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2010-07-12 14:41
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-12 14:44
 • autor informacji: Bogumiła Drozd
  data wytworzenia: 2010.07.08
 • opublikował: Krzysztof Firko
  data publikacji: 2010-07-08 12:51
 • zmodyfikował: Krzysztof Firko
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-08 12:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-29 10:27

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o dzierżawie nieruchomości

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2010r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu.

Nieruchomość położona w Sztutowie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-29 10:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-11 14:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-06-10 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-10 11:34

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

KONKURS NA DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza konkurs na stanowisko: DYREKTORA Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 52, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski

Konkurs na Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Dworze Gdańskim

STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza konkurs na stanowisko: DYREKTORA Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 maja 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Informacja

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w dniu 28 kwietnia 2010 r. obsługa interesantów odbywać się będzie do godziny 13:00.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-28 08:58

KONKURS NA DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Starosta Nowodworski ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 52, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski

Informacja

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w dniu 26 kwietnia 2010 r. rejestracja pojazdów odbywać się będzie do godziny 13:00.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-21 12:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-21 12:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-04-14 08:59

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 kwietnia 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Aktualne numery telefonów PCPR w Nowym Dworze Gdańskim

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, o aktualnych numerach telefonów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański
 
55-246-81-75 oraz 55-246-82-05
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-19 14:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-12 15:26

ZMIANA SIEDZIBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od dnia  01 lutego 2010 r. nastąpiła zmiana siedziby PCPR. Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje przy ul. Warszawskiej 28 A, I piętro (budynek, w którym znajduje się Centralny Wodociąg Żuławski).
Zmieniony został także numer telefonu na numer 55-246-81-75.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-02 13:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-02 14:00

ZMIANA SIEDZIBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że nastąpi zmiana siedziby PCPR.
Od dnia 01 luty 2010 r. jednostka będzie funkcjonować przy ul. Warszawskiej 28 A. (budynek, w którym znajduje się Centralny Wodociąg Żuławski).

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-06 13:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-21 13:54

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2009 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego 23 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Informacja

W dniu 24 grudnia 2009 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim będzie nieczynne.
Dzień 24 grudnia 2009 r. jest dniem wolnym od pracy w związku z przypadającym w ustawowo wolną sobotę dniem 26 grudnia 2009 r. – drugi dzień Bożego Narodzenia

(Zarządzenie Nr 36/2009 Starosty Nowodworskiego z dnia 05 listopada 2009 r.)

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-04 14:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-07 14:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-25 14:19
OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83358
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-09 10:29

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe

Tel.: +48 55 247 36 71
Fax: +48 55 247 36 70

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:    730 - 1530
Wtorek:   730 - 1530
Środa:   730 - 1630
Czwartek:   730 - 1530
Piątek:   730 - 1430

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1923716
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 13:50

Stopka strony